Samarbejdspartnere

Støtte til Musikalliancen

Vi har den glæde, at der er samarbejdspartnere som støtter projekterne i Musikalliancen – en uundværlig hjælp!

Københavns Kommune Logo

Njord for børn og teenagere

En anden ny samarbejdspartner er "Njord for børn og teenagere", som arbejder med moderne kompositionsmusik, elektronisk musik og kreative musikprojekter med børn.

”Lyd skaber billeder – billeder skaber lyd” er et af deres spændende projekter, som iværksættes med børn. Foreningen NJORD - Ny Nordisk Kunstmusik - er desuden ophavsmand til Njord Biennale en fantastisk musikfestival med helt ny musik. Næste biennale er 2018

se mere på:

http://njordbiennale.com

Sangkonsulenten

Bag titlen ”Sangkonsulenten” gemmer sig Anna Julie Brønholt. Anna er uddannet klassisk sanger og sangpædagog fra Det Fynske Musikkonservatorium. Indtil januar i år har hun arbejdet i Operakoret på Det kgl. Teater. Sideløbende med hendes kunstneriske virke har Anna videreuddannet sig musikpædagogisk på Det kgl. Danske Musikkonservatorium, med fokus på musik med børn fra 3 – 9 år. Vi kan glæde os over, at en masse børn fremover får dejlig sang og rytmik! Voksne er der også tilbud til – så mon ikke snart vi kan få sunget noget mere i lokalområdet!! Se Annas hjemmeside: 

http://www.sangkonsulenten.dk

© Kaj Bonne

Korsager Skole

Korsager skole er en folkeskole med 700 børn og omkring 70 lærere, herunder fire dygtige musiklærere. 45% af eleverne taler flere sprog. Korsager Skole er kendetegnet ved et højt forældreengagement bl.a. gennem foreningen Korsagers Venner. (se vennernes facebookside). Skolen er nyrenoveret med bl.a. en stor sal som indbyder til aktiviteter såsom morgensang, teater, dans, orkestersamspil, kor, koncerter m.m.

Skolen har været spydspids for musikaktiviteter i rammerne af Åben Skole.

Korsager Skole er en del af Musikalliancen. Skolen ønsker at skabe endnu flere musiktilbud til skolens elever. Musikalliacens musikere har allerede med stor succes gennemført flere spændende musikprojekter, som fx et stykke musikteater på 2. årgang, og på 3. og 4. årgang har eleverne komponeret musik selv og spillet koncerter for børn og forældre. Skolen har erfaret, at samarbejdet mellem unge professionelle musikere og skolens dygtige musiklærere avler gensidig inspiration og udvikler undervisningen til glæde for eleverne. Kvalitet og nytænkning af musikprojekter og undervisning er vigtige kriterier. Korsager Skole ønsker at være spydspids i arbejdet med musikaktiviteter, der skaber et levende musikmiljø i folkeskolen og giver endnu flere udviklingsmuligheder for alle elever.

Læs mere om skolen på http://korsager.skoleporten.dk/sp

Husum Skole

Husum Skole

Er en folkeskole med 630 elever, ca. 80 lærere herunder fire dygtige musiklærere.

37 % af eleverne taler flere sprog. Skolen blev i 2011 udnævnt til matematisk-naturfaglig profilskole. Det betyder, at Husum Skole har fået et fagligt løft og udvikling af de matematiske og naturfaglige kompetencer. Skolen er fortsat praktikskole og samarbejder tæt med læreruddannelsen om udvikling af praktikformer i relation til profilområdet og udveksling af lærerkræfter.

Husum Skole ønsker at udbygge musikundervisningen og glæder sig til at udvikle et samarbejde med de professionelle musikere og skabe et levende, aktivt musikmiljø.

Husum Skole er en Aulaskole. Bygningen er fredet, men for en stor del nyrenoveret. Den store aula giver rum til store forsamlinger, både for skolefællesskabet og for morgensang, offentlige koncerter og andre store arrangementer.

Euphrosyne

Euphrosyne

Amatørsymfoniorkestret Euphrosyne er Danmarks ældste amatørorkester.

Gennem årene har orkestret spillet et bredt udsnit af den symfoniske musik fra barokken og frem til den gryende modernisme, men er heller ikke bange for at binde an med nulevende komponisters værker.

Hver sæson arbejdes der på nye musikstykker, som giver spændende musikalske udfordringer. Orkestrets dygtig dirigent, Tina Lohmann, leder prøverne, udvikler orkesteret og repertoiret på de ugentlige prøveaftner.

Resultaterne af de intensive prøver og det flittige hjemmearbejde præsenteres ved koncertarrangementer i kulturhuse, kirker, plejehjem eller på Korsager Skole, hvor orkestret spiller en årlig koncert sammen med udvalgte klasser, til stor glæde for begge parter.

Spil med i et stort orkester! Læs mere på www.euphrosyne.dk

Samarbejdspartnere

Musikalliancens arbejder med fornøjelse sammen med forskellige foreninger eller kulturaktører i kortere eller længere tid. Typisk er det samarbejder omkring bestemte projekter, hvor vi har gensidig glæde af et samarbejde og ideudveksling eller hjælp til administrative opgaver.

Rytmisk Center er en almen nyttig forening som tilbyder forskellig kreativ undervisning til børn og unge. Rytmisk Center er desuden en aftenskole som tilbyder musikundervisning til voksne.

I samarbejde med MusikAlliancen kan Rytmisk Center tilbyde forældrebetalt undervisning på klassiske instrumenter.

Det er Musikalliancens unge professionelle musikere, som står for undervisningen, som dermed får en stærk sammenhæng med det musikliv som er under udvikling på skolerne.

Instrumentalundervisningen foregår på Korsager Skole.

Tilmelding foregår via Rytmisk Centers hjemmeside.

http://rytmiskcenter.dk/klassisk-musik-broenshoej/