Om MusikAlliancen

© Kaj Bonne

© Kaj Bonne

Om MusikAlliancen

Musik som fag, som skolekultur og dannelsesredskab - har næsten ingen plads i dagens folkeskole.  Og det til trods for, at det er alment anerkendt, at musik kan bidrage vitalt i det enkelte barns udvikling og for skolen som social og kulturel smeltedigel.

Musikalliancens musikere har gennemført projekter, hvor de har mødt børn, som længes efter at udfolde sig med musik, sang og bevægelse. De har vist overraskende høj motivation for at gå ind i et udfordrende arbejde med personlige musikalske udtryksformer.

Den positive respons fra elever, som har fået kreativ, musikalsk undervisning, har været til at tage og føle på.

Men det er også tydeligt, at eleverne har behov for, at de voksne nytænker musikfaget som del af skolens opgave, – Old School er ikke længere gangbar.

Nyt og levende musikmiljø

Musikalliancen ser det som sin opgave at hjælpe skolerne til at gen- og nyskabe et levende musikmiljø og dermed også give fritidsmusikken en mulig opblomstring.

Faglig dygtighed

For at dette kan lykkes, er faglig dygtighed et uomgængeligt krav. Høj kvalitet er efterspurgt både af elever, forældre og skole!

De musikere som Musikalliancen har eller vil i forbindelse med er unge, dygtige og professionelle. Musikere som både brænder for at udvikle aktive, levende musiktilgange for børn og unge og for at udøve musik.

De ser en attraktiv udfordring i at flette kunst og skole sammen som et bud på genskabelse af et kreativt musikfag i folkeskolen.

Musik er et aktivitetsfag

Musikerne vil skabe en levende tilgang til musik. De inddrager leg og krop. De vil åbne døre til sammenhængen mellem sprog, musik og bevægelse. Og de vil vække børnenes motivation til at spille et instrument.

Musikerne og eleverne veksler mellem en reproducerende og en skabende musikaktivitet.

De ser vigtigheden af, at eleverne performer, bliver aktive og omsætter deres kreativitet på mange niveauer. Projekter med en ”huskunstner” kan sætte ekstra fokus på kreative teknikker og egen skaberlyst gennem forløb med komposition eller improvisation.

Udvikling gennem musikalsk træning

Musikundervisning er for alle børn i en klasse og ikke for de få solister. Musik er et udviklings- og dannelsesredskab for alle. Derfor skal alle børn have chancen for at få aktiv del i musik af høj kvalitet.Musikerne ønsker et tæt, udviklende samarbejde med skolens musiklærere, så pædagogik og kunstfag mødes og ikke adskilles.

© Kaj Bonne

Kulturhorisonter

Fornøjelse, forståelse og indlevelse i det fremmedartede hører med til musikalske oplevelser. Stilbredde er naturligt for alle i fremtidens samfund med mange kulturmøder. Det er en naturlig del af den musikalske udvikling og en selvfølge hvis vi vil styrke en fælles kulturel horisont og sammenhængskraft.

Fællesskab og sociale kompetencer

Børn skal støttes i deres glæde ved samspil. Orkesteret er der, hvor vi alle er aktive og finder glæden ved at samarbejde og skabe noget skønt i fællesskab. Musikken er stedet, hvor de sociale evner udvikles i rekordfart.

Årgangsbestemt undervisning

Musikeren samarbejder med læreren om at skabe undervisning og musikaktiviteter, der passer til forskellige aldersgrupper. Sang, leg og krop er vigtige indgange til musikken for alle og især for de yngste.

Elever som har brug for en støtteundervisning kan med fordel indgå i mindre musikundervisningsgrupper og derved modtage nødvendig, individuel støtte.

Bliv medlem

Vi i foreningen har set,
at børn er vilde med kreative udfoldelser!
– Egen hånd på instrumentet, egen lyd i trommen, trompeten.
Klap i egne hænder, hop og dans med egne fødder.
Vi ved at aktiv musikdeltagelse er sjovt, men det er også udviklende, den skaber glæde og styrker børnene i uundværlige kompetencer f.eks. – indlevelsesevne, fantasi, koncentration og samarbejde.

Nogen har taget musikken fra børnene!
Det tapper kreativiteten ud af de andre fag på skolen – al lærings livsnerve.
MusikAlliancen er i gang med at ændre på dette.

Korsager Skole og Husum Skole har sammen med en gruppe unge professionelle musikere, musikforskere, amatørmusikere og forældre stiftet foreningen MusikAlliancen for at genskabe musikaliteten og kreativiteten i folkeskolen og de fritidsaktiviteter som børn får tilbudt.

Bliv medlem af MusikAlliancen og skub udviklingen i retning af glæde og udvikling for dit barn eller barnebarn.

Du kan blive medlem med det samme. Medlemsbidraget 50 kr./år.

Send en mail til formanden på info@musikalliancen.dk eller brug vores online-indmeldelse og du får en bekræftelse på dit medlemskab og får løbende information om alle foreningens arrangementer og projekter.

Der kan også indbetale støttebeløb på foreningens konto: Merkur Bank. Reg.nr. 8401. Kontonr. 1102252

Med dit medlemskab støtter du

  • Musikalliancens arbejde for at skaffe midler til musikprojekterne på Alliancens skoler og børns fritidsmusik.
  • Dokumentation af MusikAlliancens udviklingsmodel.
  • Vedligeholdelse af Instrumentbanken.
  • Gensidig dygtiggørelse af børn, lærere og musikere i de kreative processer.
  • Du får fornøjelse af at opleve børns glæde med og i musikprojekterne, du oplever et levende skoleorkester og du oplever børn, amatører og professionelle dyrke musik sammen.
© Kaj Bonne

Musikken er flyttet ind

Musikerne er til stede på skolen som en naturlig del af skolens liv. Spillende, undervisende, og i ensembler. De professionelle musikere danner forskellige musikalske sammensætninger, f.eks. duo med klaver og slagtøj, strygerkvartet, blæserkvintet og andre forskellige instrumentblandinger. Forskellige klangvarianter opstår i forbindelse med forskellige projekter, ved koncerter og sammen med eleverne i forskellige orkestergrupper på skolen. På den måde får eleverne erfaringer med et rigt lydunivers og muligheder for at vælge lige det instrument, de vil spille på selv.

© Kaj Bonne

Kvalitetessikring

Musikalliancen ønsker at manifestere et tæt kunstnerisk og pædagogisk arbejde på skolerne af høj kvalitet. Gennem Musikalliancens rådgivere sikres en løbende dialog omkring de vigtigste opgaver i realiseringsprocessen såvel som i dokumentationen og  vidensdelingen.

Rådgiverne knyttes til Musikalliancen i kortere eller længere tid og alt efter tyngdepunkterne i opgaverne.

Musikerne, lærerne og den daglige ledelse er i løbende dialog med rådgiverne.

Rådet er løbende under dannelse:

komponisten Mogens Christensen

Ph.D.Lektor på DPU Finn Holst

Udvikling af musikmateriale

De professionelle musikere på skolen er egnede samarbejdspartnere for realisering og udvikling af nyt undervisningsmateriale for musik.
Komponister kan her finde egnede modtagere og medudviklere af ny kompositionsmusik for børn med evt. begrænset instrumental kunnen. Gennem de professionelles medspil kan der skabes musik med et spændende nutidigt tonesprog.

Foreningen MusikAlliancen

Musikalliancen er en forening af frivillige skabt på basis af det allerede erfarede musikarbejde med børn i Brønshøj-Husum-Tingbjerg. De gennemførte projekter, støttet af Københavns Kommunes pulje ”Mere musik til byens børn” mødte stor positiv respons - først og fremmest hos børnene, men også blandt lærere og forældre.

Det var tydeligt, at der var et stort behov hos børnene og skolerne for etablering af et levende musikmiljø, og at vi havde fundet nogle rammer, som var afgørende for det gode forløb og fortjente at blive videreudviklet.

Det er på høje tid, at musik, sang og bevægelse igen får en central rolle i børns uddannelse, for børns udvikling profiterer af de kreative fag ikke mindst musik og sang. Vi ved det, og vi voksne må hjælpe børnene med at få adgang til dette udviklingspotentiale.

Foreningen Musikalliancen er derfor tænkt som en handlekraftig forening af professionelle musikere, forældre og bedsteforældre, amatørmusikere og lærere, som i alliance med børnene vil etablere muligheder for musikalske udfoldelser og forestå realiseringen af et kreativt musikmiljø for børn og unge. Foreningen vil arbejde på at skaffe midler til udvikling af musikmiljøet. Realiseringen sker gennem de professionelle musikeres faglighed og pædagogiske dygtighed som sikrer høj faglig kvalitet, nytænkning og en mangesidig og inkluderende musikaktivitet rig på oplevelser.

Musikaktiviteterne er en del af det store dannelsesprojekt som er folkeskolens opgave. At give alle børn muligheder for at udvikle deres evner optimalt. Til det er der brug for et motiverende, skabende og anerkendende skolefællesskab. Musikaktiviteterne er selvskrevne til at bidrage med disse kvaliteter.

MusikAlliancens bestyrelse

Kristine Fliis Hanskov,bassist og musiklærer
Forkvinde i Musikalliancens bestyrelse.

Sofia Kongsgaard Lang, bratschist og musiklærer
Næstforkvinde i MusikAlliancens bestyrelse.

Astrid Gravsholt, administrator, manager, økonom og dramaturgisk konsulent.
Kasserer i MusikAlliancens bestyrelse.

Signe Andersen, Faggotist og musiklærer, medlem i Musikalliancens bestyrelse.

Mogens Christensen, komponist, underviser på Syddansk Musikkonservatorium, medlem i Musikalliancens bestyrelse.

Stefan Ingerslev, Suppleant i MusikAlliancens bestyrelse.

Foreningens vedtægter