Foreningen

Foreningen

Det er på høje tid, at musik, sang og bevægelse igen får en central rolle i børns uddannelse, for børns udvikling profiterer af de kreative fag – ikke mindst musik. Vi ved det, og vi voksne må hjælpe børnene med at få adgang til dette udviklingspotentiale.

MusikAlliancen er et initiativ som vil genskabe et levende musikmiljø i folkeskolen og forbinde dette med børn og unges lyst til aktiv fritidsmusik. Børn længes efter at udfolde sig med sang og musik – lad os skaffe dem mulighederne!

MusikAlliancen er en handlekraftig forening af professionelle musikere, forældre, amatørmusikere og to store folkeskoler, som i alliance med børnene vil etablere muligheder for musikalske udfoldelser. Musikernes professionalitet og pædagogiske dygtighed sikrer en mangesidig og inkluderende musikaktivitet rig på oplevelser. Musikaktiviteterne er en del af det store dannelsesprojekt som også er folkeskolens opgave. At give alle børn muligheder for at udvikle deres evner optimalt. Til det er der brug for et motiverende, skabende og anerkendende skolefællesskab. Musikaktiviteterne er selvskrevne til at bidrage med disse kvaliteter.

Sang – din egen stemme laver musik

Din stemme – dit første instrument - er kilden for fremtidig musikaktivitet. En musikalsk aktivitet allerede hos de yngste børn er væsentlig del af Musikalliancen. Det omfattende arbejde med udvikling af sang fra 0. Klasse, samarbejde med musiklærerne om videreuddannelse i korledelse og udvikling af sang på skolen, er et selvstændigt projekt i Musikalliancen.

Medlemsskab

Med dit medlemsskab støtter du Musikalliancens arbejde for at skaffe midler til musikprojekterne på alliancens skoler og fritidsmusik. Dokumentation af Musikalliancens udviklingsmodel. Gensidig dygtiggørelse af børn, lærere og musikere i de kreative processer. Du får fornøjelse af at opleve børns glæde med og i musikprojekterne, du oplever et levende skoleorkester og du oplever børn og professionelle dyrke musik sammen.

Musikalliancen er blevet skabt som forening på basis af det allerede erfarede musikarbejde med børn i Brønshøj-Husum-Tingbjerg. De gennemførte projekter mødte stor positiv respons først og fremmest hos børnene, men også blandt lærere og forældre.

Det var tydeligt, at vi i vores første musikprojekter havde fundet nogle rammer, som var betydningsfulde for det gode forløb.

Musikeren skal være tilstede i skolens dagligdag, integreres i elevernes miljø, og musikeren og musikken blive en naturlig del af elevernes fag og interessesfære. Nærhed, tilgængelighed og mulighed for at opbygge relationer er et væsentligt fundament for et spirende musikmiljø.